Gödsel

Grindtorps Gård

För djurens och naturens välbefinnande

Välkommen till

GRINDTORPS GÅRDs gödselhantering

Många hästgårdar saknar egen odlingsareal. Därför hjälper Grindtorps Gård till med att sluta kretsloppet genom att ta emot hästgödsel för kompostering och senare spridning på åkern.

 

GÖDSELCONTAINRAR FÖR UTHYRNING

Gödselcontainrar uthyres för omhändertagande av gödsel. Containrarna har en volym om 15,5 m3.

Kontrakt i form av gödselavtal tecknas med kund.

 

Kontaktperson:

lennart.jongren@grindtorpsgard.se