Regler för ridning

Hemsidan är under uppdatering, ber på förhand om ursäkt för röran och ev information som saknas. Kontakta oss på mail om du har några frågor!

För djurens och naturens välbefinnande


 • Månadsavgiften ska vara inbetald till Grindtorps Gård före den 1:a i den aktuella månaden.
 • Ridbana och ridhus får endast nyttjas mellan kl 7.00 – 22.00.
 • Endast Grindtorps Gård och våra samarbetspartners får abonnera ridhuset. De tider som ridbana och ridhus är upptagna finns angivna under Ridhus och Ridbana.
 • Ett ekipage har tillåtelse att vid enstaka tillfällen rida för egen instruktör. Detta får dock inte störa övriga betalande ekipage som önskar rida samtidigt.
 • Hoppning får ej ske i ridhuset.
 • Generella regler för ridning på ridbana ska följas.
 • Uppträd lugnt och vårdat och stör inte andra ryttare eller hästar.
 • Hjälm ska användas.
 • Plocka upp gödsel efter hästen och lägg på anvisad plats.
 • Ta bort eventuellt material och lägg tillbaka det i ordning. I ridhuset får inget material, pallar etc tas in.
 • Personer som inte är direkt engagerade i hästen, ska inte vara på ridbanan/i manegen.
 • Små barn och hundar ska hållas utanför ridbanans staket och utanför ridhuset.
 • Hundägare och småbarnsföräldrar har ansvarar för att inte hästar skräms av deras skyddslingar.
 • Klättra inte på ridbanans staket och bind inte fast hästar i det.
 • Åskådare i ridhuset ska använda personingången på ridhuset långsida.
 • Inga cyklar får förekomma vid ridbana eller ridhus.
 • Rökning är förbjuden på hela anläggningen.

 

Visa hänsyn mot varandra och uppträd vänligt!

 

Varmt välkomna!

Regler för ridning på ridbanan och i ridhuset på Grindtorps Gård