Ridhus och Ridbana


Grindtorps Gård har en belyst ridbana, 20x40m, samt ett nybyggt ridhus, 20x40m.

Fr.o.m. 1 september 2019 kommer man att kunna lösa ridhus- och ridbanekort månadsvis.

Det går inte att boka ridbana eller ridhus för enskilt bruk. Hoppning är inte tillåten i ridhuset. All ridning i ridhus och på ridbana sker med hänsyn till övriga ridande. Endast träningar arrangerade av Grindtorps Gård HB eller våra samarbetspartners får förekomma. Undantag kan göras om ett ekipage rider för en egen tränare vid enstaka tillfällen. Då måste dock hänsyn tas till andra ridande ekipage. När du nyttjar ridhuset eller ridbanan ska regler följas. Du finner dem under regler för ridning!

 

Grindtorps Gård HB arrangerar träningar, kurser och clinics med såväl egna som externa tränare och föreläsare. Vid dessa tillfällen kommer ridhus respektive ridbana att vara stängda för utomstående. Nedan finns detaljerat schema för den närmaste månaden där man kan se när ridhus och ridbana är upptagna. Under Kalendarium hittar man en överskådlig bild över året.


Vill man nyttja ridbana eller ridhus/ridbana betalas en månadsavgift in till Grindtorps Gård HB:s bg. 360-1671. Avgiften ska erläggas innan den den 1:a i kalendermånaden som avses. Det går inte att betala för enstaka tillfälle. Kom ihåg att skriva avsändare och vad avgiften avser på inbetalningen.

 

Priser:

Månadsavgift för ridbanan: 300:-

Månadsavgift för ridhus och ridbana: 900:-Ridhus

Januari

Fotografer till bilderna i bildspelet: Sanna Lindegren och Åsa Vikman

Ridbana

Januari

Datum

Aktivitet

Tid

F 1

Titti

18.00-19.00

L 2

S 3

M 4

Titti

18.00-19.00

T 5O 6

Titti

18.00-19.00

T 7

F 8

Titti

18.00-19.00

L 9

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 10

M 11

Titti

18.00-19.00

T 12

O 13

Titti

18.00-19.00

T 14

F 15

Titti

18.00-19.00

L 16


S 17

Rörelse för ryttare

17.00-18.30

M 18

Titti

18.00-19.00

T 19

O 20

Titti

18.00-19.00

T 21

F 22

Titti

18.00-19.00

L 23

S 24

M 25

Titti

18.00-19.00

T 26

O 27

Titti

18.00-19.00

T 28

F 29

Titti

18.00-19.00

L 30

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 31

Rörelse för ryttare

17.00-18.30

Februari

Datum

Aktivitet

Tid

M 1

Titti

18.00-19.00

T 2O 3

Titti

18.00-19.00

T 4

F 5

Titti

18.00-19.00

L 6

S 7

M 8

Titti

18.00-19.00

T 9

O 10

Titti

18.00-19.00

T 11

F 12

Titti

18.00-19.00

L 13

Helgkurs Hanna Engström

8.30-21.00

S 14

Helgkurs Hanna Engström

Rörelse för ryttare

8.30-16.00

17.00-18.30

M 15

Titti

18.00-19.00

T 16

O 17

Titti

18.00-19.00

T 18

F 19

Titti

18.00-19.00

L 20

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 21

M 22

Titti

18.00-19.00

T 23

O 25

Titti

18.00-19.00

T 26

F 27

Titti

18.00-19.00

L 28

Rörelse för ryttare

17.00-18.30

Mars

Datum

Aktivitet

Tid

M 1

Titti

18.00-19.00

T 2O 3

Titti

18.00-19.00

T 4

F 5

Titti

18.00-19.00

L 6

S 7

M 8

Titti

18.00-19.00

T 9

O 10

Titti

18.00-19.00

T 11

F 12

Titti

18.00-19.00

L 13

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 14

Rörelse för ryttare

17.00-18.30

M 15

Titti

18.00-19.00

T 16

O 17

Titti

18.00-19.00

T 18

F 19

Titti

18.00-19.00

L 20

Kurs tömkörning

8.00-19.00

S 21

Kurs tömkörning

8.00-19.00

M 22

Titti

18.00-19.00

T 23

O 25

Titti

18.00-19.00

T 26

F 27

Titti

18.00-19.00

L 28

Rörelse för ryttare

17.00-18.30

S 29

M 30

Titti

18.00-19.00

T 31

Datum

Aktivitet

Tid

F 1

L 2

S 3

M 4

Banskötsel

8.00-9.00

T 5O 6

T 7

F 8

L 9

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 10

M 11

Banskötsel

8.00-9.00

T 12

O 13

T 14

F 15

L 16


S 17M 18

Banskötsel

8.00-9.00

T 19

O 20

T 21

F 22

L 23

S 24

M 25

Banskötsel

8.00-9.00

T 26

O 27

T 28

F 29

L 30

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 31

Februari

Datum

Aktivitet

Tid

M 1

Banskötsel

8.00-9.00

T 2O 3

T 4

F 5

L 6

S 7

M 8

Banskötsel

8.00-9.00

T 9

O 10

T 11

F 12

L 13

Helgkurs Hanna Engström

8.30-21.00

S 14

Helgkurs Hanna Engström

8.30-16.00

M 15

Banskötsel

8.00-9.00

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 21

M 22

Banskötel

8.00-9.00

T 23

O 25

T 26

F 27

L 28

Mars

Datum

Aktivitet

Tid

M 1

Banskötsel

8.00-9.00

T 2O 3

T 4

F 5

L 6

S 7

M 8

Banskötsel

8.00-9.00

T 9

O 10

T 11

F 12

L 13

Akademisk ridkonst

9.00-14.00

S 14M 15

Banskötsel

8.00-9.00

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

Kurs tömkörning

8.00-19.00

S 21

Kurs tömkörning

8.00-19.00

M 22

Banskötel

8.00-9.00

T 23

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

M 30

Banskötsel

8.00-9.00

T 31