• Månadsavgiften ska vara inbetald till Grindtorps Gård HB före den 1:a i den aktuella kalendermånaden.
 • Ridbana och ridhus får endast nyttjas mellan kl. 7.00 – 22.00.
 • Endast Grindtorps Gård HB och våra samarbetspartners får abonnera ridhuset. De tider som ridbana och ridhus är upptagna finns angivna under ”Ridhus och Ridbana”.
 • Enskilda ekipage har tillåtelse att vid enstaka tillfällen rida för egen instruktör. Detta får dock inte störa övriga betalande ekipage som önskar rida samtidigt.
 • Hoppning får ej ske i ridhuset.
 • Generella regler för ridning på ridbana ska följas.
 • Uppträd lugnt och vårdat och stör inte andra ryttare eller hästar.
 • Hjälm ska användas.
 • Plocka upp gödsel efter hästen och lägg på anvisad plats.
 • Ta bort eventuellt material och lägg tillbaka det i ordning. I ridhuset får inget material, pallar etc tas in.
 • Personer som inte är direkt engagerade i hästen, ska inte vara på ridbanan/i manegen
 • Åskådare i ridhuset ska använda personingången på ridhusets långsida.
 • Små barn och hundar ska hållas utanför ridbanan/manegen.
 • Klättra inte på staketen och bind inte fast hästar i dem.
 • Inga cyklar får förekomma vid ridbana eller ridhus.
 • Rökning är förbjuden på hela anläggningen.

 

Visa hänsyn mot varandra och uppträd vänligt!

 

Varmt välkomna!

Regler för ridning på ridbanan och i ridhuset på Grindtorps Gård