Grindtorps Gårds historia


 Grindtorps Gård HB driver ett antal verksamheter inom de gröna näringarn sedan 1991 av Titti och Lennart Jöngren i Åkersberga, tre mil norr om Stockholm i det vackra Södra Roslagen.

Grindtorps Gård drivs idag av Lennart och Titti Jöngren. ”Grindtorpet"  finns nämnt på kartor ända sedan medeltiden. Då gick landsvägen till Norrtälje rakt igenom gården, nuvarande Kvisslingbyvägen.

David Jöngren kom till Grindtorp i början på 1900-talet och byggde då det nuvarande huset. Den ursprungliga stugan låg på höjden ovanför. På 1930-talet köpte David loss Grindtorp och kunde därmed titulera sig "hemmansägare", vilket det också står på David Jöngrens Familjegravs sten nära Österåkers Kyrkas port.

David och hans fru Hildur fick fyra barn, den yngste var Hans, Lennarts far. David drev ett traditionellt litet hemman med blandad drift som försörjde familjen, tillfällig arbetskraft och under andra världskriget också finska krigsbarn.

David drev gården fram till 1970-talet med hjälp av sonen Hans, varefter Lennart tog över.


Lennart var i tonåren då han flyttade till Grindtorp med en liten avelsbesättning av finullsfår. Tillsammans med sin far bedrev han också växtodling: Spannmål och vall, på såväl Grindtorps egen mark som på arrenden runt om i Åkersberga.


Efter genomgången utbildning vid Finsta lantbruksskola och mitt under värnplikten tog Lennart, vid 21 års ålder, över ett arrende på kyrkans mark, Bränsle Gård (nuvarande Åkersberga Golfklubb). Där byggde han en ny mjölkladugård för ett 30-tal djur. I den lilla ladugården på Grindtorp huserade kvigorna innan de kalvade första gången. Året var 1978.

I mitten på 1980-talet kom Titti in i bilden. Titti hade en bakgrund från ridskolevärlden och var utbildad på Strömsholm. 1991 bildade Titti och Lennart Grindtorps Gård HB och lämnade i samma veva över arrendet av Bränsle Gård till golfklubben samt byggde om till hästverksamhet hemma. Den lilla ladugården blev ponnystall och 1993 byggdes stall för stora hästar. Lennart arbetade på golfbanan som anläggare och sedan banchef, samtidigt som han skötte växtodlingen på egen mark och arrenden, medan Titti bedrev inackorderingsverksamhet, avel och ridskola hemma på Grindtorp. Samtidigt började en ny generation Jöngren med fyra barn att växa upp på gården.


År 2000 kom så korna tillbaks till Grindtorp, nu i form av långhåriga och långhornade Highland Cattle. Korna blev kvar i 20 år.


2004 slutade Lennart sin anställning på golfbanan. Ridskolan på Grindtorp avvecklades, men inackorderingen av hästar och ponnyer fortsatte. Utveckling av hästfoderproduktionen för avsalu satte fart, samt uthyrning av gödselcontainrar till stallar utan egen odlingsmark.


Under 2005 gjorde fåren åter sin entré på Grindtorp. Fåren håller landskapet öppet nära de centrala delarna av Åkersberga, i kommunägda Röllingby Backar. Hemma på Grindtorp betar hästarna.


Under 2010-talet började konceptet med egenproducerade köttlådor för försäljning direkt till kund ta fart. Närproducerat lammkött är en växande verksamhet på Grindtorp. Vedproduktionen utökas, liksom försäljning av hästfoder. Hästverksamheten utvecklas konstant, 2014 invigdes den aktiva grupphästhållningen. 2019 byggde vi ridhus.


Under hela tiden har fokus legat på att sköta såväl marken som djuren med största respekt och omsorg. Vi är måna om att sluta kretsloppet, att odla på ett sätt som inte påverkar miljön negativt, utan snarare bidrar till ökad biologisk mångfald, samt att nyttja de naturliga resurserna med varsamhet. Vår djurhållning bygger på att se till djurens fysiska och psykiska välbefinnande i första hand. Vi anser att djur ska ha ett gott liv och en anständig död, oavsett om de ska användas för rekreation eller livsmedel. Människor i vår omgivning ska känna sig trygga med att vår verksamhet bygger på kunskap, omtanke och seriositet.